Uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał w spółkach kapitałowych

Powództwo o uchylenie uchwały (art. 249 k.s.h.) Zaskarżalność uchwał wspólników (art. 249 - 254 k.s.h.) Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą (art. 252 k.s.h.) Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.) Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 k.s.h.)

Chcesz zobaczyć wskazówki jak korzystać z listy zagadnień? Kliknij tutaj!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.