Prawo w działaniu – konkretnie i na temat

Standardy Prawa ukazują normatywną treść przepisów na tle stanów faktycznych konkretnej sprawy. Zawierają rozważania prawne oraz z zakresu metodyki stosowania prawa. To pierwsza i jedyna w Polsce Wielka Interaktywna Księga Praw, zawierająca wystandaryzowane i usystematyzowane orzeczenia trybunalskie i sądów powszechnych.

Polecam Jacek Ignaczewski

Więcej o standardach

Standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

liczba standardów 593

Na wokandzie SP

Na wokandzie SN

Na wokandzie ETPCZ

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę cookies.