Kolekcja Skrzydlatych Orzeczeń sędziego Jacka Ignaczewskiego

Standardy Prawa ukazują normatywną treść przepisów na tle stanów faktycznych konkretnej sprawy. Zawierają rozważania prawne oraz z zakresu metodyki stosowania prawa. To pierwsza i jedyna w Polsce kolekcja, zawierająca wystandaryzowane i usystematyzowane orzeczenia sądów i trybunałów.

Poleca Jacek Ignaczewski

Więcej o standardach

Standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

liczba standardów 594

Baza orzeczeń (BOS)

Ponad 300 tysięcy wyroków i postanowień sądów powszechnych, SN, TK i KIO.

Znajdź orzeczenie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę cookies.