Standardy

Czym są Standardy Prawa? To pierwsza i jedyna w Polsce internetowa baza wystandaryzowanych i usystematyzowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów powszechnych! Standardy nie ograniczają się do ogólnikowej tezy, ukazują prawo w działaniu, przez co mają praktyczny, a nie abstrakcyjny charakter.

Standardy Prawa ukazują normatywną treść przepisów w oparciu o stan faktyczny konkretnej sprawy wzbogacony o rozważania prawne i metodykę stosowania prawa.

Ze względu na treść oraz rozmiar zasobów, Standardy Prawa stanowią Wielką, Multimedialną Księgę Praw, przydatną każdemu prawnikowi. Nowatorski sposób prezentacji zapewnia dostępność prawa bezpośrednim adresatom norm prawnych.

Działy główne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.