Co to są standardy?

Standardy Prawa, to Portal Informacji Prawnej o charakterze encyklopedii prawa, zawierającej urywki uzasadnień sądowych i trybunalskich, rozpowszechnionych w istniejących bazach dokumentów i materiałów urzędowych, w zakresie uzasadnionym celem Portalu, jakim jest wyjaśnienie normatywnej treści przepisów krajowych i konwencyjnych.

Każdemu zamieszonemu urywkowi uzasadnienia przyporządkowano hasło oraz dane niezbędne do identyfikacji orzeczenia.

Standardy w punktach

  1. Nie trać czasu na szukanie orzeczeń, zrobiliśmy i będziemy to robić za Ciebie.
  2. Miej prawo zawsze pod ręką.
  3. Poznaj prawo w działaniu, praktyczne i na temat.
  4. Zamiast paragrafów, szukaj standardów, czyli uniwersalnych fundamentów w prawie.
  5. Zamień tezy na standardy.
  6. Odkryj bogactwo interpretacyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów powszechnych.
  7. Nie wyważaj otwartych drzwi, korzystaj z nieznanego dorobku interpretacyjnego sądów i trybunałów.
  8. Szukaj słowa w haśle i zostań autorem interaktywnych zbiorów orzeczeń.
  9. Twórz normy prawne w sprawach indywidualnych i konkretnych.
  10. Jeśli nie chcesz, nie zwalniaj swojego asystenta.

Standardy Prawa wypełniają lukę na rynku prawniczych wydawnictw fachowych, poprzez upowszechnienie dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów powszechnych. Wspomagają instytucje władzy publicznej w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych oraz zadań krajowych w zakresie kształtowania świadomości prawnej i znajomości prawa, na którą składa się nie tylko znajomość i dostępność aktów prawnych. Normatywną treść przepisów wyznacza triada – treść samego przepisu, poglądy doktryny i orzecznictwo sądów wszystkich szczebli, a nade wszystko standardy wypracowane przez Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Doświadczenia praktyki stosowania prawa wskazują na nikłą w niej „obecność” standardów trybunalskich. Zadaniem Standardów Prawa jest przeciwdziałanie tej tendencji poprzez dostarczenie Użytkownikom przekrojowego instrumentarium interpretacyjnego. Środkiem do tego jest nowatorska koncepcja hasłowego usystematyzowania i skatalogowania normatywnej treści przepisów, przy wykorzystaniu prawotwórczej działalności organów orzekających.

Standardy Prawa łączą tradycję z nowoczesnością. Tradycyjna jest metodologia przygotowywania i katalogowania standardów. Każdy z nich jest efektem analizy orzeczenia według schematu – znajdź interpretację przepisów, w miarę możliwości przyporządkuj jej elementy stanu faktycznego i z zakresu metodyki, a całość należy opatrzeć krótkim hasłem. Nowoczesne techniki cyfrowe umożliwiają z kolei przystępne udostępnienie oraz korzystanie z bazy standardów. Ze względu na przyjętą metodologię, Standardy Prawa zawierają niezbędne zmiany redakcyjne i stylistyczne w stosunku do materiałów źródłowych, bez ingerencji w ich merytoryczną treść.

Konstruując hasła z zasady jest używany język ustawy, co ma na celu ułatwienie odszukania treści w bazie. Jeśli danemu zagadnieniu w języku prawnym towarzyszą dwa równorzędne określenia albo utrwalone określenie zaczerpnięte z języka potocznego, wówczas hasłu głównemu towarzyszy w nawiasie określenie zamienne. Hasłom są przyporządkowane podhasła, aby informacja była konkretna i na temat, bez potrzeby „wertowania” dziesiątek stron wyświetleń.

Poruszanie się po wielości haseł i podhaseł ułatwia - specjalnie na ten użytek opracowana -wyszukiwarka, której zadaniem – w przeciwieństwie do innych – nie jest maksymalizacja ilości wyświetleń. Przeciwnie, naszym celem jest ochrona użytkownika przed natłokiem wyszukanych i niepowiązanych ze sobą treści.

Nowością jest ukazywanie interaktywnych opracowań, ukazujących wielowątkowość danego zagadnienia. Użytkownik sam decyduje, które z nich wymagają wyświetlenia, a które są zbędne w bieżącej pracy.

Pragniemy być ogólnie dostępni, bez barier finansowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, ułatwiające prawnikom bieżącą pracę, w szczególności podczas sporządzania pism procesowych. Naszym priorytetem jest zadowolenie Użytkowników z systemu i ciągła praca w kierunku jego doskonalenia i poszerzania bazy standardów.

Wybierz dostęp:

2 lata jeden użytkownik 730 zł (897,90 brutto) tylko 1 zł dziennie Kup teraz
365 dni jeden użytkownik 470 zł (578,10 brutto) 1,29 zł dziennie Kup teraz
180 dni jeden użytkownik 290 zł (356,70 brutto) 1,61 zł dziennie Kup teraz

Podane ceny są kwotami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT. Ceny dotyczą 1 użytkownika.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.