Czym są Standardy?

 

Prawo - ujmowane jako nauka - musi być usystematyzowane i skatalogowane! Pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia nie musi być żmudne i czasochłonne. Prawo wymaga gruntownego przygotowania. Znajomość orzecznictwa i łatwość korzystania z niego niewątpliwie ułatwia profesjonalne wykonywanie zawodu.

Użytkownik Standardów Prawa nie traci czasu na "wyważanie otwartych drzwi" tam, gdzie problemy zostały już dawno rozwiązane, potrafi na bazie Serwisu tworzyć indywidualne normy prawne w sprawach o precedensowym charakterze.

zapraszam wszystkich prawników, którzy lubią żyć w poukładanym świecie do grona esencjalistów prawa.

sędzia Jacek Ignaczewski

 

Standardy Prawa, to jedyny w Polsce system informacji prawnej z usystematyzowanym i skatalogowanym orzecznictwem według problemów występujących w orzeczniczej praktyce! 

W Standardach prawo jest dobrze poukładane, by stało się przystępną i zrozumiałą umiejętnością praktyczną, przejawiającą się właściwą subsumpcją w stosowaniu i poznawaniu prawa. W polecanym Serwisie nie szuka się orzeczeń, ale znajduje się rozwiązania bieżących problemów!

Celem Portalu jest ochrona użytkownika przed natłokiem odsłon zawierających niepowiązane ze sobą treści.

Misją Standardów Prawa jest:

 1. wyposażenie prawników w nowoczesny system informacji prawnej, w którym jakość dominuje nad ilością;

 2. wykazanie, że prawo nie jest wiedzą tajemną, zastrzeżoną dla "uczonych" w skomercjalizowanym prawie;
 3. dbałość o poziom świadczonych usług prawnych w myśl zasady: wiedzieć więcej, lepiej, szybciej;

 4. zastąpienie schematycznych algorytmów informatycznych pracą twórczą autora;
 5. dekomercjalizacja aktów prawnych i orzecznictwa sądowego;

 6. demonopolizacja rynku wydawnictw prawniczych;

 7. zapewnienie dostępności prawa, gdyż tylko wówczas prawo może być przestrzegane;

 8. uwłaszczenie autorów wydawnictw fachowych, wywłaszczonych w procesie monopolizacji rynku;

 9. wspieranie praworządności w Polsce.

 

Standardy Prawa zawierają cztery moduły:

 1. Bazę Aktów Prawnych z komentarzami orzeczniczymi, redakcyjnymi i autorskimi.
 2. Największą w Polsce bezpłatną bazę orzeczeń. Wybrane orzeczenie zawiera listę poruszanych w nim zagadnień, co umożliwia analizę treści na tle linii orzeczniczej sądów i trybunałów (z opcją wyboru sądu) oraz zestawienie zagadnienia z kategorią tematyczną.
 3. Strefę nauki, która ukazuje normatywną treść przepisów na tle stanów faktycznych konkretnej sprawy. Zawiera rozważania prawne oraz z zakresu metodyki stosowania prawa. To pierwsza i jedyna w Polsce Encyklopedia praktyki sądowej, zawierająca wystandaryzowane i usystematyzowane orzeczenia sądów i trybunałów przedstawione w formie komentarzy orzeczniczych.
 4. Bibliotekę Standardów Prawa zawierającą komentarze orzecznicze, przedstawione w tradycyjnej formule książkowej. Wybór każdej pozycji jest determinowany potrzebami praktyki. Treść, układ i systematyka zamieszczanych opracowań odzwierciedla bieżące problemy poruszane w orzeczniczej praktyce.

 

Standardy Prawa mają charakter archiwalno - informacyjny, nie stanowią źródła prawa.

                                                             

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.