Zaskarżenie przez wierzyciela egzekwującego uchwał w spółkach kapitałowych (art. 910[2] k.p.c.)

Wykonywanie przez wierzyciela uprawnień majątkowych dłużnika (art. 910[2] k.p.c.) Uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał w spółkach kapitałowych Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały (art. 250 k.s.h. i art. 425 k.s.h.)

Chcesz zobaczyć wskazówki jak korzystać z listy zagadnień? Kliknij tutaj!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.