Zamknięty katalog dokumentów wydawanych w oparciu o akty stanu cywilnego

Dokumenty podlegające wydaniu z rejestru stanu cywilnego (art. 44 p.a.s.c.)

Prawo o aktach stanu cywilnego określa zamknięty katalog dokumentów wydawanych w oparciu o akty stanu cywilnego 

Wyrok WSA z dnia 9 maja 2024 r., IV SA/Po 229/24

Standard: 79863 (pełna treść orzeczenia)

W przepisach p.a.s.c. został określony zamknięty katalog dokumentów wydawanych w oparciu o akty stanu cywilnego i akta zbiorowe aktów stanu cywilnego oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania. Ustawodawca szczegółowo uregulował zasady i formy wydawania dokumentów w oparciu o akty stanu cywilnego i akta zbiorowe.

Wyrok WSA z dnia 23 listopada 2022 r., II SAB/Go 90/22

Standard: 79872 (pełna treść orzeczenia)

Od organu można domagać sie wydania dokumentu z rejestru stanu cywilnego, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa. 

Wyrok WSA z dnia 2 lutego 2022 r., III SA/Kr 1394/21

Standard: 79871 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.