Jurysdykcja ogólna w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej (art. 8 rozp.)

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Archiwum) Właściwość sądu opiekuńczego (art. 569 k.p.c.) Jurysdykcja w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi (art. 1106[3] k.p.c.)

Chcesz zobaczyć wskazówki jak korzystać z listy zagadnień? Kliknij tutaj!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.