Postanowienie z dnia 2006-06-26 sygn. SK 55/05

Numer BOS: 13133
Data orzeczenia: 2006-06-26
Rodzaj organu orzekającego: Trybunał Konsytytucyjny
Sędziowie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (przewodniczący), Bohdan Zdziennicki (sprawozdawca), Ewa Łętowska , Janusz Niemcewicz , Jerzy Stępień

Najważniejsze fragmenty orzeczenia w Standardach:

Zobacz także: Wyrok

73/6/A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt SK 55/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodniczący
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącego Stanisława Czyża o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:

Trybunał Konstytucyjny 26 czerwca 2006 r. orzekł, że art. 48 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Tym samym nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), uzasadniająca orzeczenie zwrotu kosztów na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną.
W ocenie Trybunału nie ma również podstaw do orzeczenia zwrotu kosztów w oparciu o art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W niniejszej sprawie nie zachodzi „uzasadniony przypadek”, pozwalający na orzeczenie zwrotu kosztów postępowania.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.

Treść orzeczenia pochodzi z bazy SAOS (www.saos.org.pl).

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.