Umowa dożywocia w ustawowym ustroju majątkowym

Przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego – katalog (dorobek – art. 31 k.r.o.)

Umowa dożywocia nie jest dokonywana pod tytułem darmym, toteż prawo własności nieruchomości, przeniesione przez zbywcę, zasadniczo stanowi składnik majątku wspólnego (art. 31 § 1 k.r.o.) – także wtedy, gdy umowę zawierał tylko jeden z małżonków.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2022 r., II CSKP 761/22

Standard: 66324 (pełna treść orzeczenia)

Udział w nieruchomości nabyty przez jedno z małżonków w zamian za dożywocie ze wspólnie osiąganych dochodów w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzi do dorobku małżonków.

Postanowienie SN z dnia 8 sierpnia 2001 r., I CKN 1123/99

Standard: 12061

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.