Wstąpienie do procesu spółki kapitałowej przejmującej prawa i obowiązki przedsiębiorcy (art. 584[2] § 1 k.s.h.)

Prawa i obowiązki przysługujące spółce przekształconej (art. 584[2] k.p.c.) Zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa (podmiotowa stabilizacja postępowania - art. 192 pkt 3 k.p.c.)

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem na mocy art. 5841 - 58413 k.s.h., wstępuje do procesu, którego przedmiot dotyczy praw i obowiązków przejętych (art. 5842 § 1 k.s.h.) bez konieczności uzyskania zgody strony przeciwnej. W takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 192 pkt 3 k.p.c. Jednak w zakresie roszczeń objętych solidarnością bierną na mocy art. 584[13] k.s.h. udział spółki przekształconej w postępowaniu zainicjowanym przez wierzyciela przeciwko przedsiębiorcy przekształconemu jest dopuszczalny na skutek wezwania do udziału w sprawie (art. 194 § 3 k.p.c.) albo w drodze interwencji ubocznej wniesionej przez spółkę.

Uchwała SN z dnia 31 stycznia 2023 r., III CZP 133/22

Standard: 66913 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.