Uzasadnienie postanowienia z urzędu (art. 766[1] k.p.c.)

Organy egzekucyjne, ich właściwość, postępowanie w ogólności (art. 758 - 772 k.p.c.)

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem nie stanowi przesłanki dopuszczalności zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 766[1] § 1 k.p.c.

Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 85/22

Standard: 59045

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.