Pozorność czynności prawnej stwierdzonej aktem notarialnym

Kategoria: Oświadczenie woli dla pozoru (art. 83 k.c.)

Pozorność czynności prawnej stwierdzonej aktem notarialnym może być udowodniona za pomocą zeznań świadków i przesłuchania stron, również między uczestnikami tej czynności (por. m.in. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1954r., I Co 22/54 oraz wyrok SN z dnia 18 marca 1966r., II CR 123/66).

Postanowienie SN z dnia 29 grudnia 2019 r., IV CSK 332/19

Standard: 37975 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.