Przedstawicielstwo ustawowe kuratora dla nieobecnego

Kategoria: Przedstawicielstwo ustawowe (art. 96 k.c.)
Zakres umocowania kuratora dla nieobecnego (art. 146 k.p.c.)

Kurator, o którym mowa w art. 143-147 k.p.c., jest tzw. kuratorem procesowym, działającym jako przedstawiciel ustawowy osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Jego uprawnienia ograniczone są do działania w postępowaniu cywilnym. Podstawę jego ustanowienia stanowią wyłącznie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, tj. art. 143-147 k.p.c. 

Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2020 r., III CZP 41/19

Standard: 36775 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu uważany jest za przedstawiciela ustawowego osoby nieobecnej a nie za jej pełnomocnika procesowego. Jest zatem zastępcą bezpośrednim osoby, dla której został ustanowiony, a więc jego oświadczenia składane w toku postępowania traktowane są tak, jakby były złożone przez osobę zastępowaną. 

Wyrok SN z dnia 28 listopada 2017 r., III PK 170/16

Standard: 35884 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.