Dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

Kategoria: Następstwo prawne po powstaniu tytułu egzekucyjnego (art. 788 § 1 k.p.c.)

Dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny (art. 88 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.) jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

Uchwała SN z dnia 8 listopada 2019 r.​, III CZP 26/19

Standard: 32535 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Dokument urzędowy, o jakim mowa w art. 788 k.p.c. definiować należy przez odwołanie się do art. 244 § 1 k.p.c. (por. uchwała SN z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 125/96).

Uchwała SN z dnia 29 listopada 2007 r., III CZP 101/07

Standard: 24587 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.