Pojęcie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (art. 18 u.o.p.l.)

Wyświetl tylko:

W ustawie nie wskazuje się, o jaki tytuł prawny chodzi, wobec czego przepis ten ma zastosowanie także do tych osób zajmujących lokal, które wcześniej legitymowały się prawnorodzinnym lub obligacyjnym tytułem do zajmowania lokalu, innym niż najem. Nie ma uzasadnionych podstaw do zwężenia zastosowania art. 18 ust. 1 u.o.p.l. do stron stosunku najmu (por. uz. uchwały SN z 21 października 2015 r., III CZP 70/15).

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2022 r., I NSNc 103/22

Standard: 61908 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego oznacza istnienie stosunku prawnego (rzeczowego, obligacyjnego, opartego na innej podstawie) będącego podstawą do korzystania w imieniu własnym z lokalu mieszkalnego.

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 4 marca 2014 r., XV Ca 1730/13

Standard: 9722 (pełna treść orzeczenia)

Sądy OkręgowePrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.