Niedopuszczalność cofnięcia wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego (art. 83 u.s.n.)

Sąd Najwyższy (art. 183 konstytucji)

Nie jest diedopuszczalne cofnięcie wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2024 r., III CZP 6/24

Standard: 79500 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.