Zaskarżenie orzeczenia w razie niemożliwości sporządzenia uzasadnienia postanowienia podlegającego zaskarżeniu

Opłata stała od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem (art. 25b u.k.s.c.) Zasady postępowania odwoławczego Termin tygodniowy do wniesienia zażalenia od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c.)

W przypadku zawiadomienia strony lub jej pełnomocnika o niemożliwości sporządzenia uzasadnienia postanowienia podlegającego zaskarżeniu, wniesienie zażalenia od tego postanowienia nie jest uwarunkowane skutecznym złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Uchwała SN z dnia 20 grudnia 2023 r., III CZP 41/23

Standard: 74650

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.