Brak wymogu opłaty od wniosku o uzasadnienie w razie niemożności jego sporządzenia

Opłata stała od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem (art. 25b u.k.s.c.)

W przypadku zawiadomienia strony lub jej pełnomocnika o niemożliwości sporządzenia uzasadnienia postanowienia podlegającego zaskarżeniu, wniesienie zażalenia od tego postanowienia nie jest uwarunkowane skutecznym złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Uchwała SN z dnia 20 grudnia 2023 r.​, III CZP 41/23

Standard: 74104

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.