Opłata w sprawie opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (art. 27 ust. 11 u.k.s.c.)

Opłaty sądowe (art. 10 - 78 u.s.k.c.)

Opłata od skargi kasacyjnej w sprawie o opróżnienie lokalu rozpoznawana w postepowaniu ‎w sprawach gospodarczych wynosi 200 zł (art. 27 ust. 11 w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Brak jest podstaw do różnicowania ‎w zakresie opłaty od skargi kasacyjnej w sprawach o opróżnienie lokalu ‎w zależności od tego, czy jest to sprawa gospodarcza, czy też sprawa cywilna, rozpoznawana w tzw. postępowaniu zwykłym. Niewątpliwie sprawy gospodarcze mieszczą się w pojęciu spraw cywilnych. W związku z tym należy przyjąć, że jeżeli w art. 26–28 u.k.s.c. mowa jest o sprawach cywilnych, to ustawodawca miał na myśli również sprawy gospodarcze, za wyjątkiem tych, co do których opłaty zostały uregulowane odrębnie w art. 29 – 34a u.k.s.c.

Należy zgodzić się ze skarżącymi, że nie można uznać za uzasadnione odmienne ustalanie opłat od pism tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę jedynie rodzaj postępowania w jakim wnoszone są przedmiotowe pisma (środki zaskarżenia).

Postanowienie SN z dnia 21 grudnia 2023 r., III CZ 172/23

Standard: 73785 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.