Obostrzenie kary na podstawie art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.(obostrzenie za ciąg przestępstw skarbowych)

Nadzwyczajne obostrzenie kary (art. 37 - 38 k.k.s.)

Zastosowanie art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. nie jest zmianą kwalifikacji prawnej czynu sensu stricte, a wyłącznie jej obligatoryjnym uzupełnieniem i odnosi się do kwestii wymiaru kary.

Gdy przedmiotem postępowania są przestępstwa skarbowe pozostające w tzw. ciągu przestępstw, postępowanie przygotowawcze powinno toczyć się w formie śledztwa.

W sytuacji procesowej, w której przedmiot postępowania przygotowawczego oraz przyjęta na tym etapie kwalifikacja prawna czynu uprawniała do prowadzenia dochodzenia, a następnie, na skutek połączenia spraw do wspólnego rozpoznania w postępowaniu sądowym, zastosowano nadzwyczajne obostrzenie kary z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s., które determinuje konieczność prowadzenia śledztwa, sąd odwoławczy orzeka w składzie trzech sędziów.

Postępowanie dotyczące odpowiedzialności za ciąg przestępstw skarbowych odnosi się do co najmniej dwóch przestępstw skarbowych pozostających w realnym zbiegu spełniającym kryteria z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. 

Postanowienie SN z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22

Standard: 71367 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.