Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Zasady, przesłanki, podstawy odpowiedzialności deliktowej (art. 415 k.c.) Paremie w orzecznictwie

Wyświetl tylko:

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans – (powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany) nie można dopuścić ani do tego, by strona czerpała korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymała odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., C-520/21

Standard: 69410 (pełna treść orzeczenia)

Ograniczenie praw jednostki, naruszającej świadomie obowiązujące przepisy i narażającej się na przewidziane w przepisie skutki, jest ekwiwalentne do celu, któremu służy. Rozumowanie to odpowiada znanej łacińskiej paremii nemo audiatur propriam turpitudinem allegans (nikt nie jest słuchany przez sąd, gdy powołuje się na własny występek). Zasada proporcjonalności nie może służyć za podstawę ochrony interesu wynikającego z naruszenia prawa.

Wyrok TK z dnia 26 marca 2002 r., SK 2/01

Standard: 69411

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.