Przedawnienie roszczenia komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą ‎o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej

Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 k.c.)

Roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą ‎o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2023 r., III CZP 98/22

Standard: 66911 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.