Tytuły egzekucyjne podlegające wykonaniu w drodze egzekucji sądowej z mocy ustawy (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.)

Orzeczenia, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.)

Art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. zawiera niewyczerpujący katalog tytułów egzekucyjnych. 

Dla bytu tytułu egzekucyjnego nie ma znaczenia czy ustawodawca posłużył się takim określeniem, także w przypadku tytułów pozasądowych. Istotne jest to czy spełnia on warunki ogólne przewidziane w przepisach prawa dla tytułów egzekucyjnych ( określenie świadczenia, dłużnika i wierzyciela) oraz dla danego tytułu egzekucyjnego w przepisach szczególnych, a także czy został przekazany do wykonania w drodze egzekucji sądowej. Do tytułów egzekucyjnych będą zaliczone te akty, które spełniają warunki ustalone dla tych tytułów, niezależnie od tego, jakim pojęciem posłużył się ustawodawca.

Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2023 r., III CZP 117/22

Standard: 66906 (pełna treść orzeczenia)

Walor tytułu egzekucyjnego określonym aktom prawnym może nadać tylko ustawa, a nie wola podmiotów – stron stosunku zobowiązaniowego.

Uchwała SN z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 44/09

Standard: 66907 (pełna treść orzeczenia)

Z punktu widzenia egzekucji sądowej administracyjne tytuły wykonawcze pochodzące od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy kwalifikować jako inne akty, które z mocy ustawy podlegają egzekucji sądowej (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 37/09

Standard: 66908 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.