Wyłączenie sędziego, który wyraża publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym

Uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego (art. 49 k.p.c.)

Sędziowie którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym, a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności. Taki sędzia nie może też być sędzią bezstronnym.

Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2022 r., I CSK 2170/22

Standard: 65633 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.