Forma umowy przewozu

Umowa przewozu (art. 774 k.c.)

Umowa przewozu nie wymaga formy pisemnej, chociażbyad probationem, z tego też względu nie mają do niej zastosowaniaograniczenia dowodowe wynikające z art. 74 § 2 k.c.

Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2022 r., II CNPP 6/22

Standard: 63567

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.