Odmawia wszczęcia egzekucji przedawnionego roszczenia (art. 804 § 2 k.p.c.)

Zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie art. 804 § 2 k.p.c. z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1[1] k.p.c., komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia na podstawie art. 30 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2022 r., III CZP 91/22

Standard: 59052

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Upływ terminu przedawnieniu sąd bierze się pod uwagę z urzędu w postępowaniu klauzulowym (art. 782 1 § 1 pkt 2 k.p.c.) oraz egzekucyjnym (art. 804 § 2 k.p.c.).

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 10 października 2019 r., I AGa 12/19

Standard: 59053 (pełna treść orzeczenia)

Sądy ApelacyjnePrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.