Regres między inwestorem i generalnym wykonawcą

Kategoria: Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (art. 647[1] k.c.)

Przepis art. 647[1] k.c. nie zawiera szczególnej regulacji dotyczącej roszczeń regresowych między inwestorem i generalnym wykonawcą. Oznacza to konieczność stosowania właściwej dla dłużników solidarnych normy art. 376 § 1 k.c. (wyrok SN z dnia 11 lutego 2016 r., V CSK 339/15; wyrok SN z dnia 11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07; wyrok SN z 15 listopada 2006 r., V CSK 221/06; zob. także uchwała SN z 28 czerwca 2006 r., III CZP 36/06).

Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2019 r., I CSK 536/19

Standard: 37225 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.