Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 (Bruksela II bis): Uznawanie i wykonywanie orzeczeń (art. 21 – 26 rozp.)

Żeby zobaczyć treści należy się zarejestrować i zalogować.

Treść standardu składa z 221 słów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejPrawo rodzinne i opiekuńcze

Treść standardu składa z 213 słów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejPrawo rodzinne i opiekuńcze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.