Art. 2.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

1. Ustawa określa:

1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;

2) zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;

3) obowiązki przedkontraktowe dewelopera;

4) treść umowy deweloperskiej;

5) prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;

6) zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.