Art. 181a.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 181 należy do zadań własnych gminy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.