Art. 11a. Wykorzystanie danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska jest prowadzone z wykorzystaniem danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730), oraz w rejestrze PESEL,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), w zakresie niezbędnym dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.