§4.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

1. Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4.

2. Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę wzoru tego formularza.

3. Do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wymogów określonych w § 2.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.