Art. 77.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o „przewoźniku”, rozumie się przez to również operatora publicznego transportu zbiorowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.