Art. 125b.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

W wartości progowej wynoszącej 50 osób, o której mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia 2018/644, operator uwzględnia osoby pracujące dla swoich podwykonawców w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2018/644.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.