Art. 12a.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł15) miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.