Art. 8.

KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona 4 maja 1971 r.

Prawo właściwe określa w szczególności:

1)   przesłanki i zakres odpowiedzialności;

2)   podstawy zwolnienia od odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności oraz podział odpowiedzialności;

3)   istnienie oraz rodzaj obrażeń ciała lub szkody, za które należy się odszkodowanie;

4)   rodzaj oraz zakres szkód;                      

5)   cesję i dziedziczenie prawa do odszkodowania;

6)   osoby poszkodowane i uprawnione do odszkodowania;

7)   odpowiedzialność przełożonego za czyny podwładnego oraz pracodawcy za czyny pracownika;

8)   przedawnienie i prekluzję, łącznie z zasadami dotyczącymi początku biegu przedawnienia lub prekluzji, oraz przerwy lub zawieszenia biegu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.