Art. 00. Oświadczenia

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Zgodnie z artykułem 29 ustęp 2 konwencji Rzeczpospolita Polska oświadcza, że:

- Organem centralnym dla wniosków kierowanych w postępowaniach karnych jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

- Organem centralnym dla wniosków kierowanych w postępowaniach innych niż karne, prowadzonych przeciwko osobom prawnym, w celu ustalenia odpowiedzialności lub nałożenia sankcji na osobę prawną za przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne, jest:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1. 00-950 Warszawa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.