Art. 24. Monitorowanie

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Implementację konwencji przez Strony monitorować będzie Grupa Państw przeciwko Korupcji (GRECO).

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.