Art. 14.

Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych

1. Wnioski o udzielenie pomocy prawnej powinny określać:

(a) organ, który sporządził wniosek,

(b) przedmiot i podstawę wniosku,

(c) w miarę możliwości tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy wniosek,

(d) w stosownych wypadkach, nazwisko i miejsce zamieszkania adresata.

2. Wnioski rekwizycyjne określone w art. 3, 4 i 5 powinny ponadto określać zarzut oraz zawierać zwięzły opis stanu faktycznego sprawy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.