§6.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

1. Jeżeli wniosek dotyczy osoby, wobec której toczy się postępowanie karne, Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy przed podjęciem decyzji lub wyrażeniem oceny może zwrócić się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie o przekazanie mu niezbędnych danych dotyczących tego postępowania.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także prokuratorowi lub zespołowi prokuratorów wyznaczonemu na podstawie § 3 ust. 2.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.