§5.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

1. Stanowisko Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego odnotowane w wymaganej liczbie dokumentów dotyczących wniosku, informacji lub zawiadomienia sporządzonych przez uprawniony organ wpisuje się w rejestrach przeznaczonych do dokumentowania wnioskowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych pod pozycją, pod którą zarejestrowano wniosek, informację lub zawiadomienie.

2. W przypadku gdy Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy rozpoznał wniosek, informację lub zawiadomienie uprawnionego organu bez zasięgania opinii prokuratora lub zespołu prokuratorów wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 2, pisemne stanowisko w tym przedmiocie umieszczone na wniosku, informacji lub zawiadomieniu jest przekazywane prokuratorowi wyznaczonemu do dalszej kontroli biegu tej sprawy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.