§2.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorga

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270, 2095 i 2122) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Prokuraturę Okręgową w Warszawie – obejmującą obszar właściwości prokuratur rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Warszawa-Mokotów w Warszawie, Warszawa-Ochota w Warszawie, Warszawa-Śródmieście w Warszawie, Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, Warszawa-Ursynów w Warszawie, Warszawa-Wola w Warszawie i Warszawa-Żoliborz w Warszawie,”;

2) w § 4 w pkt 40:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów,”,

b) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

„ga) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursynów i Wilanów,”.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.