Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dz. U. z 2018 r. poz. 2548: z 2019 poz. 603, 1305, 1926, 2221, 2561; z 2020 r. poz. 1153, 2446

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się siedziby, obszary właściwości oraz zakres spraw rozpoznawanych przez sądy apelacyjne:

1) Sąd Apelacyjny w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

2) Sąd Apelacyjny w Gdańsku – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i we Włocławku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

3) Sąd Apelacyjny w Katowicach – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

4) Sąd Apelacyjny w Krakowie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

5) Sąd Apelacyjny w Lublinie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

6) Sąd Apelacyjny w Łodzi – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

7) Sąd Apelacyjny w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;

8) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

9) Sąd Apelacyjny w Szczecinie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

10) Sąd Apelacyjny w Warszawie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;

11) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych: w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i we Wrocławiu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.

§2.

Ustala się siedziby, obszary właściwości oraz zakres spraw rozpoznawanych przez sądy okręgowe:

1) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

a) Sąd Okręgowy w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

b) Sąd Okręgowy w Łomży – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

c) Sąd Okręgowy w Olsztynie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

d) Sąd Okręgowy w Ostrołęce – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

e) Sąd Okręgowy w Suwałkach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

2) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

b) Sąd Okręgowy w Elblągu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

c) Sąd Okręgowy w Gdańsku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,

d) Sąd Okręgowy w Słupsku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

e) Sąd Okręgowy w Toruniu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

f) Sąd Okręgowy we Włocławku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i we Włocławku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

3) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

a) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Częstochowie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

c) Sąd Okręgowy w Gliwicach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

c) Sąd Okręgowy w Gliwicach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

d) Sąd Okręgowy w Katowicach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;”,

e) Sąd Okręgowy w Rybniku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

4) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

b) Sąd Okręgowy w Krakowie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

c) Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

d) Sąd Okręgowy w Tarnowie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

5) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

a) Sąd Okręgowy w Lublinie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,

b) Sąd Okręgowy w Radomiu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

c) Sąd Okręgowy w Siedlcach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

d) Sąd Okręgowy w Zamościu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

6) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

a) Sąd Okręgowy w Kaliszu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Łodzi – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

c) Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

e) Sąd Okręgowy w Sieradzu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

7) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:

a) Sąd Okręgowy w Koninie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni i w Złotowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,

c) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

8) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie:

a) Sąd Okręgowy w Krośnie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Przemyślu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

c) Sąd Okręgowy w Rzeszowie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

d) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

9) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

a) Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Koszalinie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

c) Sąd Okręgowy w Szczecinie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;

10) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

a) Sąd Okręgowy w Warszawie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji partii politycznych, rejestru dzienników i czasopism, rejestru funduszy inwestycyjnych oraz rejestru funduszy emerytalnych, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, regulacji
energetyki, telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego oraz rynku wodno-kanalizacyjnego, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,

b) Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Legio-nowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;

11) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:

a) Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

b) Sąd Okręgowy w Legnicy – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

c) Sąd Okręgowy w Opolu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzie-rzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

d) Sąd Okręgowy w Świdnicy – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism,

e) Sąd Okręgowy we Wrocławiu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocła-wia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.

§3.

Ustala się siedziby, obszary właściwości oraz zakres spraw rozpoznawanych przez sądy rejonowe:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:

a) Sąd Rejonowy w Białymstoku – dla miasta Białystok oraz gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków iZabłudów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy iubezpieczeń społecznych, atakże do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowe-go Rejestru Sądowego oraz doprowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – dla miast: Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka i Siemiatycze oraz gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Siemiatycze i Wyszki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Sokółce – dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

a) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – dla miast Bielsko-Biała i Szczyrk oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Cieszynie – dla miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Żywcu – dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – dla miasta Bydgoszcz oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu – dla miasta Inowrocław oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Mogilnie – dla gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – dla gmin: Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki i Sicienko oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Szubinie – dla gmin: Barcin, Kcynia, Łabiszyn i Szubin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Świeciu – dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Tucholi – dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Żninie – dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:

a) Sąd Rejonowy w Częstochowie – dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Lublińcu – dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Myszkowie – dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Zawierciu – dla miast: Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) Sąd Rejonowy w Braniewie – dla miasta Braniewo oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Działdowie – dla miasta Działdowo oraz gmin: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Elblągu – dla miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Iławie – dla miast Iława i Lubawa oraz gmin: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim – dla miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz gmin: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f ) Sąd Rejonowy w Ostródzie – dla miasta Ostróda oraz gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – dla części obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm, Jasień, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka, Rudniki, Siedlce, Stogi, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, miasta Pruszcz Gdański oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także pracy i ubezpieczeń społecznych,

b) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – dla części obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Brętowo, Brzeźno, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Piecki-Migowo, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Strzyża, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Gdyni – dla miasta Gdynia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Kartuzach – dla gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Kwidzynie – dla miasta Kwidzyn oraz gmin: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Malborku – dla miast Krynica Morska i Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna i Sztutowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Sopocie – dla miasta Sopot oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim – dla miast Skórcz i Starogard Gdański oraz gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Tczewie – dla miasta Tczew oraz gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Wejherowie – dla miast: Hel, Puck, Reda, Rumia i Wejherowo oraz gmin: Choczewo, Gniewino, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo i Władysławowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) Sąd Rejonowy w Gliwicach – dla miast: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) uchylona

c) uchylona

d) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej – dla miasta Ruda Śląska oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) uchylona

f) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) uchylona

h) Sąd Rejonowy w Zabrzu – dla miasta Zabrze oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) uchylona

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

b) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu – dla gmin: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Słubicach – dla miasta Kostrzyn nad Odrą oraz gmin: Górzyca, Rzepin i Słubice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich – dla gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Sulęcinie – dla gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Bolesławcu – dla miasta Bolesławiec oraz gmin: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – dla miast: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze – dla miasta Kamienna Góra oraz gmin: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Lubaniu – dla miasta Lubań oraz gmin: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekierczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – dla miasta Świeradów-Zdrój oraz gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk i Wleń oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Zgorzelcu – dla miast Zawidów i Zgorzelec oraz gmin: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec i Zgorzelec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) Sąd Rejonowy w Jarocinie – dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Kaliszu – dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kępnie – dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Krotoszynie – dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie – dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat i Ostrzeszów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Pleszewie – dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie – dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Bytomiu – dla miasta Bytom oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Chorzowie – dla miast Chorzów i Świętochłowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Jaworznie – dla miasta Jaworzno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – dla części miasta Katowice-Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie, i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach – dla części miasta Katowice-Zachód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także pracy i ubezpieczeń społecznych,

h) Sąd Rejonowy w Mikołowie – dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Mysłowicach – dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Pszczynie – dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – dla miasta Siemianowice Śląskie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

l) Sąd Rejonowy w Sosnowcu – dla miasta Sosnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – dla gmin: Bejsce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Czarnocin, Gnojno, Kazimierza Wielka, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pacanów, Pierzchnica, Skalbmierz, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – dla gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kielcach – dla miasta Kielce oraz gmin: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Końskich – dla gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Opatowie – dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Nowa Słupia i Waśniów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Pińczowie – dla gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Sandomierzu – dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej – dla miasta Skarżysko-Kamienna oraz gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Starachowicach – dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Staszowie – dla gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

l) Sąd Rejonowy we Włoszczowie – dla gmin: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

a) Sąd Rejonowy w Kole – dla miasta Koło oraz gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno i Wierzbinek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Koninie – dla miasta Konin oraz gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Turku – dla miasta Turek oraz gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) Sąd Rejonowy w Białogardzie – dla miast Białogard i Świdwin oraz gmin: Białogard, Brzeżno, Karlino, Po-łczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin i Tychowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – dla gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kołobrzegu – dla miasta Kołobrzeg oraz gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Koszalinie – dla miast Darłowo i Koszalin oraz gmin: Będzino, Biesiekierz, Darłowo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Sławnie – dla miasta Sławno oraz gmin Postomino i Sławno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Szczecinku – dla miasta Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Wałczu – dla miasta Wałcz oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) Sąd Rejonowy w Chrzanowie – dla gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego,

f) Sąd Rejonowy w Miechowie – dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Myślenicach – dla gmin: Dobczyce, Gdów, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Olkuszu – dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Oświęcimiu – dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej – dla miast Jordanów i Sucha Beskidzka oraz gmin: Budzów, By-stra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Wadowicach – dla gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

l) Sąd Rejonowy w Wieliczce – dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) Sąd Rejonowy w Brzozowie – dla gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Jaśle – dla miasta Jasło oraz gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Krośnie – dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Lesku – dla gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Sanoku – dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

a) Sąd Rejonowy w Głogowie – dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Jaworze – dla miasta Jawor oraz gmin: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin i Wądroże Wielkie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Legnicy – dla miasta Legnica oraz gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Złotoryi – dla miast: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Chełmie – dla miasta Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kraśniku – dla miasta Kraśnik oraz gmin: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Lubartowie – dla miasta Lubartów oraz gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka i Wysokie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – dla części miasta Lublin poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk oraz dla gmin Jastków i Konopnica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

g) uchylona

h) Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – dla gmin: Bełżyce, Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków i Wojciechów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Puławach – dla miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim – dla miast Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gmin: Borki, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Jabłoń, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Parczew, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan-Majorat i Wohyń oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Rykach – dla miasta Dęblin oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie – dla miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Łomży – dla miast Kolno i Łomża oraz gmin: Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna i Zbójna oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem – dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Zambrowie – dla miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sąd Rejonowy w Brzezinach – dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Kutnie – dla miasta Kutno oraz gmin: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Łęczycy – dla miasta Łęczyca oraz gmin: Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bałuty, Polesie i Śródmieście oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego,

f) Sąd Rejonowy w Łowiczu – dla miasta Łowicz oraz gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Pabianicach – dla miast Konstantynów Łódzki i Pabianice oraz gmin: Dłutów, Ksawerów, Pabianice i Rzgów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – dla miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin: Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Skierniewicach – dla miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Zgierzu – dla miast: Głowno, Ozorków i Zgierz oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków i Zgierz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) Sąd Rejonowy w Gorlicach – dla miast Gorlice i Grybów oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Limanowej – dla miast Limanowa i Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – dla miasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Nowym Targu – dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Zakopanem – dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sąd Rejonowy w Bartoszycach – dla miast Bartoszyce i Górowo Iławeckie oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Biskupcu – dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Giżycku – dla miasta Giżycko oraz gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Węgorzewo i Wydminy oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Kętrzynie – dla miasta Kętrzyn oraz gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim – dla miasta Lidzbark Warmiński oraz gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Mrągowie – dla miasta Mrągowo oraz gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Nidzicy – dla gmin: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Olsztynie – dla miasta Olsztyn oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Piszu – dla gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Szczytnie – dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) Sąd Rejonowy w Brzegu – dla miasta Brzeg oraz gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Popielów i Skarbi-mierz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Głubczycach – dla gmin: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu – dla miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Zdzieszowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Kluczborku – dla gmin: Byczyna, Domaszowice, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Murów, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków i Wołczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Nysie – dla gmin: Grodków, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Oleśnie – dla gmin: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Opolu – dla miasta Opole oraz gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Prudniku – dla gmin: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Lubrza i Prudnik oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich – dla gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce i Zawadzkie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) Sąd Rejonowy w Ostrołęce – dla miasta Ostrołęka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej – dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin: Andrzejewo, Bogu-ty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Przasnyszu – dla miast Maków Mazowiecki i Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Pułtusku – dla gmin: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Wyszkowie – dla gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) Sąd Rejonowy w Bełchatowie – dla miasta Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Opocznie – dla gmin: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim – dla miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska i Wolbórz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Radomsku – dla miasta Radomsko oraz gmin: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny i Żytno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim – dla miasta Tomaszów Mazowiecki oraz gmin: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:

a) Sąd Rejonowy w Ciechanowie – dla miasta Ciechanów oraz gmin: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Gostyninie – dla miasta Gostynin oraz gmin: Gąbin, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Mławie – dla miasta Mława oraz gmin: Bieżuń, Dzierzgowo, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Żuromin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Płocku – dla miasta Płock oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Płońsku – dla miast Płońsk i Raciąż oraz gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin i Załuski oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Sierpcu – dla miasta Sierpc oraz gmin: Drobin, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Sochaczewie – dla miasta Sochaczew oraz gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Żyrardowie – dla miasta Żyrardów oraz gmin: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) Sąd Rejonowy w Chodzieży – dla miasta Chodzież oraz gmin: Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Miasteczko Kra-jeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wysoka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Gnieźnie – dla miasta Gniezno oraz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedziska i Trzemeszno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Gostyniu – dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim – dla gmin: Buk, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew i Wielichowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Kościanie – dla miasta Kościan oraz gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Lesznie – dla miasta Leszno oraz gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu – dla gmin: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Obornikach – dla gmin: Oborniki, Rogoźno i Ryczywół oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy w Pile – dla miasta Piła oraz gminy Szydłowo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także pracy i ubezpieczeń społecznych,

k) Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego,

l) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

m) Sąd Rejonowy w Rawiczu – dla gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław i Rawicz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

n) Sąd Rejonowy w Szamotułach – dla miasta Obrzycko oraz gmin: Chrzypsko Wielkie, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły i Wronki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

o) Sąd Rejonowy w Śremie – dla gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

p) Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej – dla gmin: Dominowo, Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

r) Sąd Rejonowy w Wągrowcu – dla miasta Wągrowiec oraz gmin: Budzyń, Damasławek, Gołańcz, Margonin, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

s) Sąd Rejonowy w Wolsztynie – dla gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

t) Sąd Rejonowy we Wrześni – dla gmin: Kołaczkowo, Kostrzyn, Miłosław, Nekla i Września oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

u) Sąd Rejonowy w Złotowie – dla miasta Złotów oraz gmin: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

28) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sąd Rejonowy w Jarosławiu – dla miast Jarosław i Radymno oraz gmin: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Lubaczowie – dla miasta Lubaczów oraz gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Przemyślu – dla miasta Przemyśl oraz gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Przeworsku – dla miasta Przeworsk oraz gmin: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza i Zarzecze oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) Sąd Rejonowy w Grójcu – dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Kozienicach – dla miasta Pionki oraz gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Lipsku – dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Przysusze – dla gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Radomiu – dla miasta Radom oraz gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Szydłowcu – dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Zwoleniu – dla gmin: Gózd, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

29a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – dla miasta Jastrzębie-Zdrój i gminy Pawłowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Raciborzu – dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Rybniku – dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim – dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Żorach – dla miasta Żory oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) Sąd Rejonowy w Dębicy – dla miasta Dębica oraz gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Leżajsku – dla miasta Leżajsk oraz gmin: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Łańcucie – dla miasta Łańcut oraz gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Ropczycach – dla gmin: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Rzeszowie – dla miast Dynów i Rzeszów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Strzyżowie – dla gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:

a) Sąd Rejonowy w Garwolinie – dla miast Garwolin i Łaskarzew oraz gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

aa) Sąd Rejonowy w Łukowie – dla miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim – dla miast Mińsk Mazowiecki i Sulejówek oraz gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Siedlcach – dla miasta Siedlce oraz gmin: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim – dla miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Węgrowie – dla miasta Węgrów oraz gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Wierzbno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) Sąd Rejonowy w Łasku – dla gmin: Buczek, Dalików, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Pęczniew, Poddębice, Sędziejowice, Uniejów, Wartkowice, Widawa, Wodzierady i Zadzim oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Wieluniu – dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli – dla miasta Zduńska Wola oraz gmin: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) Sąd Rejonowy w Bytowie – dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Chojnicach – dla miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Człuchowie – dla miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Lęborku – dla miast Lębork i Łeba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Miastku – dla gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Słupsku – dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie – dla miast Augustów i Sejny oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Giby, Krasnopol, Lipsk, Nowinka, Płaska, Puńsk, Sejny i Sztabin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Ełku – dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Olecku – dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Suwałkach – dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) Sąd Rejonowy w Choszcznie – dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Goleniowie – dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Stepnica oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Gryficach – dla gmin: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim – dla gmin: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno i Wolin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Łobzie – dla gmin: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Myśliborzu – dla gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy w Stargardzie – dla miasta Stargard oraz gmin: Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Lipiany, Marianowo, Przelewice, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań i Warnice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

i) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie – dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Floriana Krygiera z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Floriana Krygiera oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego,

j) Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – dla części miasta Szczecin poza obszarem w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Floriana Krygiera z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Floriana Krygiera, a także dla gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

k) Sąd Rejonowy w Świnoujściu – dla miasta Świnoujście oraz gminy Międzyzdroje oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie – dla miast: Bielawa, Dzierżoniów i Piława Górna oraz gmin: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza i Pieszyce oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Kłodzku – dla miast: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda i Polanica-Zdrój oraz gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie i Szczytna oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Świdnicy – dla miast Świdnica i Świebodzice oraz gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu – dla miast: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych oraz gmin: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej – dla gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Mielcu – dla miasta Mielec oraz gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Nisku – dla gmin: Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – dla miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – dla miasta Tarnobrzeg oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba i Padew Narodowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:

a) Sąd Rejonowy w Bochni – dla miasta Bochnia oraz gmin: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Brzesku – dla gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa i Zakliczyn oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dla gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Tarnowie – dla miasta Tarnów oraz gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Wojnicz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

39) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) Sąd Rejonowy w Brodnicy – dla miasta Brodnica oraz gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Chełmnie – dla miasta Chełmno oraz gmin: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu – dla miasta Golub-Dobrzyń oraz gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin i Zbójno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Grudziądzu – dla miasta Grudziądz oraz gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie nad Osą oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Toruniu – dla miast Chełmża i Toruń oraz gmin: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Piasecznie – dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Pruszkowie – dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do rozpoznawania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych,

e) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego,

f) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych,

g) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego,

h) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;

41) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie – dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku – dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) Sąd Rejonowy w Wołominie – dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;

42) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – dla miast: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Lipnie – dla miasta Lipno oraz gmin: Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Radziejowie – dla miasta Radziejów oraz gmin: Bytoń, Dobre, Izbica Kujawska, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów i Topólka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Rypinie – dla miasta Rypin oraz gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy we Włocławku – dla miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

43) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) Sąd Rejonowy w Miliczu – dla gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Oleśnicy – dla miasta Oleśnica oraz gmin: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Oławie – dla miasta Oława oraz gmin: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Siechnice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Strzelinie – dla gmin: Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej – dla gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Trzebnicy – dla gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Wołowie – dla gmin: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

h) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego,

i) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krzyki oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Stare Miasto i Śródmieście oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;

44) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju – dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie – dla miasta Hrubieszów oraz gmin: Dołhobyczów, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim – dla gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki i Zakrzew oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Krasnymstawie – dla miast Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny oraz gmin: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim – dla miasta Tomaszów Lubelski oraz gmin: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Zamościu – dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych;

45) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – dla miasta Gubin oraz gmin: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Nowej Soli – dla miasta Nowa Sól oraz gmin: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Świebodzinie – dla gmin: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy we Wschowie – dla gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

f) Sąd Rejonowy w Żaganiu – dla miast Gozdnica i Żagań oraz gmin: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

g) Sąd Rejonowy w Żarach – dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

§4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.