Art. 130.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

1. W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:

1) 2016 r. – 48 300,00 zł;

2) 2017 r. – 1400,00 zł;

3) 2018 r. – 1400,00 zł;

4) 2019 r. – 1400,00 zł;

5) 2020 r. – 48 300,00 zł;

6) 2021 r. – 1400,00 zł;

7) 2022 r. – 1400,00 zł;

8) 2023 r. – 1400,00 zł;

9) 2024 r. – 48 300,00 zł;

10) 2025 r. – 1400,00 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące, polegające na racjonalizacji wykonywania działań.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.