Art. 48.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

1. Armator może zobowiązać marynarza do pozostawania w gotowości do pracy, jeżeli:

1) statek oczekuje na manewry;

2) zachodzi konieczność ochrony statku, pasażerów, załogi statku lub ładunku;

3) wymaga tego organizacja obsługi systemów i urządzeń zautomatyzowanych na statku.

2. Wysokość wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy określa układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, a w przypadku armatorów nieobjętych tymi układami lub regulaminami – marynarska umowa o pracę.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.