§3.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Odstępując od obciążania kosztami postępowania w części w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, sąd może w szczególności obniżyć wysokość zryczałtowanej należności, kwoty lub kosztów, o których mowa w § 2.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.