Art. 26.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach "Prezes Najwyższej Izby Kontroli" dodaje się wyrazy "Rzecznik Praw Obywatelskich".

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.