Art. 9.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:

1) na wniosek obywateli lub ich organizacji;

2) na wniosek organów samorządów;

2a) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka;

2b) na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) z własnej inicjatywy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.