Art. 7h.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, o których mowa w art. 7a-7g, określa regulamin Sejmu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.