Art. 19.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu,
prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby badanej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.